با توجه به اينکه نتايج کار تحقيقاتي انجام شده در مورد انجام پايان نامه معمولا به صورت يک مقاله علمي منتشر مي شود بايد در انتشار نتايج دقت لازم از طرف دانشجويان محترم و اساتيد گرامي صورت پذيرد. آنچه که به عنوان راهنمايي حضورتان ارائه شده است جهت در نظر گرفتن اعتبار يا عدم اعتبار ژورنال هايي است که براي انتشار مقالات مورد استفاده قرار مي گيرند. اين ليست ها دايما جهت اطلاع رساني بهتر به روز رساني خواهند شد.

به زودي فهرستي از ژورنال ها و کنفرانس هاي معتبر به تفکيک رشته تحصيلي در اين بخش قرار خواهد گرفت.

دانشجويان محترم لطفا از تماس با افراد و موسساتي که در قبال اخذ مبالغي از شما فرآيند اخذ پذيرش و چاپ مقاله در ژورنال هاي بي اعتبار و کم اعتبار را در مدت زماني کوتاه انجام مي دهند جدا پرهيز نماييد.

نحوه آدرس دهي در مقالات علمي:

مقاله‌ي انگليسي: Department of ….. ,Naragh Branch, Islamic Azad University,Naragh, Iran 
مقاله‌ي فارسي: گروه......، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق، نراق، ايران

 

با توجه به اهميت پايگاه داده Scopus در رتبه بندي علمي دانشگاه ها به مقالاتي که در ژورنال هاي با درجه Q1 و Q2 نمايه شده در پايگاه داده Scopus چاپ شوند 2 نمره پژوهشي تعلق مي گيرد.

 

الزاما براي اعتبار سنجي مقالات  هر سه فهرست BlackList زير بررسي شود:

BlackList (دانشگاه آزاد اسلامي)

BlackList (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

BlackList (وزارت بهداشت)

فهرست نشريات نامعتبر آذر 95

فهرست نشريات نامعتبر  شهريورماه 95

قابل توجه دانشجويان و اساتيد محترم

چاپ کتاب مستخرج از پايان نامه تابع ضوابط شوراي انتشارات بوده و بدون اخذ مجوز قبلي و تاييد شوراي پژوهشي و شوراي انتشارات دانشگاه آزاد  چاپ کتاب غيرقانوني و فاقد امتياز خواهد بود.

از تاريخ 1395/04/01 مقالات چاپ شده در کنفرانس هاي داخلي و خارجي که به تاييد شوراي پژوهشي واحد نرسيده باشند فاقد اعتبار علمي هستند و شامل هيچ امتيازي براي دانشجويان و اساتيد نمي‌باشند.