مراحل انتخاب موضوع پايان نامه و ثبت پروپوزال

دانشجوياني که پروپوزال آن ها پذيرفته شده بايد تمام بخش هاي پروپوزال را به دقت تکميل نمايند و سپس پرينت آن را بگيرند و به همراه پرينت تکراري نبودن عنوان پايان نامه که از سايت ايران داک تهيه مي شود به مدير گروه خود تحويل دهند. پس از بررسي گروه تخصصي و بررسي شوراي پژوهشي تاريخ تصويب پروپوزال در همين سايت اعلام مي گردد.

در مورد فايل پروپوزال که بايد تکميل شود دقت کنيد که حتما فايل موجود در همين سايت در منوي بخشنامه ها و فرم ها باشد.

آدرس کانال تلگرام تحصيلات تکميلي

https://telegram.me/payannamehnaragh

شماره تماس اساتيد

پروپوزال هاي تصويب شده در شوراي پژوهشي اسفند 95 (سري دوم)

پروپوزال هاي تصويب شده در شوراي پژوهشي اسفند 95

پروپوزال هاي رد شده اسفند 95

 

پروپوزال هاي مصوب در شوراي پژوهشي بهمن 95

پروپوزال هاي نيازمند اصلاحات

 

دفاعيات 26 بهمن 95

دفاعيات 27 بهمن 95

 

دفاعيات 20 بهمن 95

دفاعيات 21 بهمن 95

 

دفاعيات 13 بهمن 95

دفاعيات 14 بهمن 95

پروپوزال هاي تصويب شده در شوراي پژوهشي ديماه 95

دفاعيات 6 بهمن 95

دفاعيات 7 بهمن 95

دفاعيات 29 دي ماه 95

دفاعيات 30 دي ماه 95

دفاعيات 22 و 23 دي ماه در تاريخ 29 و 30 دي ماه برگزار مي شوند.

دفاعيات 22 دي ماه 95

دفاعيات 23 دي ماه 95

دفاعيات 16 دي ماه 95

دفاعيات 15 دي ماه 95

 

نتايج تصويب پروپوزال هاي تاريخ 18 آذر ماه 95

نتايج تصويب پروپوزال هاي تاريخ 14 آبان 95

نتايج تصويب پروپوزال هاي تاريخ 26 مرداد 95

نتايج تصويب پروپوزال هاي تاريخ 29 مهر 95

 

دفاعيات تنظيم شده بر اساس مدارک تحويل شده توسط دانشجو به تحصيلات تکميلي است. اطمينان از اخذ کد دفاع پايان نامه بر عهده دانشجويان است. هر دانشجويي که در زمان تحويل مدارک فاقد کد استاد راهنما بوده است بايد طبق هماهنگي با تحصيلات تکميلي از داشتن کد اطمينان حاصل نمايد و سپس در روز دفاع حاضر شود.

اساتيد محترم داور در صورتيکه پايان نامه را به موقع دريافت نکرده باشند و يا پس از مطالعه پايان نامه تشخيص دهند پايان نامه کيفيت لازم براي دفاع را ندارد بايد تا روز قبل از دفاع به تحصيلات تکميلي اطلاع رساني کنند تا از برگزاري جلسه دفاع پايان نامه خودداري شود. پس از حضور در جلسه دفاع امکان رد کردن پايان نامه وجود نخواهد داشت.

 

ليست پروپوزال هاي مصوب در شوراي پژوهشي تيرماه 95

نتايج شوراي پژوهشي 1395/04/24

ليست پروپوزال هاي مصوب در شوراي پژوهشي مردادماه 95

نتايج شوراي پژوهشي 1395/05/07

نتايج شوراي پژوهشي 1395/05/21

 

ليست پروپوزال هاي مصوب در شوراي پژوهشي خردادماه 95

نتايج شوراي پژوهشي 1395/03/06

نتايج شوراي پژوهشي 1395/03/13

نتايج شوراي پژوهشي 1395/03/20

نتايج شوراي پژوهشي 1395/03/27

 

 

ليست پروپوزال هاي مصوب در شوراي پژوهشي ارديبهشت ماه 95:

نتايج شوراي پژوهشي 1395/02/09

نتايج  شوراي پژوهشي 1395/02/23