مهمترین اطلاعیه ها:

قابل توجه دانشجويان و اساتيد محترم

چاپ کتاب مستخرج از پايان نامه تابع ضوابط شوراي انتشارات بوده و بدون اخذ مجوز قبلي و تاييد شوراي پژوهشي و شوراي انتشارات دانشگاه آزاد  چاپ کتاب غيرقانوني و فاقد امتياز خواهد بود.

از تاريخ 1395/04/01 مقالات چاپ شده در کنفرانس هاي داخلي و خارجي که به تاييد شوراي پژوهشي واحد نرسيده باشند فاقد اعتبار علمي هستند و شامل هيچ امتيازي براي دانشجويان و اساتيد نمي‌باشند.

 

کليه دانشجويان محترم که قصد آماده سازي پروپوزال خود را دارند بايد فرم مربوط به آماده سازي پروپوزال را از قسمت آيين نامه ها و بخشنامه ها دانلود و بعد از انتخاب استاد راهنما و تحت نظر ايشان پروپوزال خود را تکميل نموده و در بخش ثبت پروپوزال سامانه پژوهشي ثبت نمايند.

دانشجويان محترم لطفا به هيچ وجه بدون مشخص بودن استاد راهنما اقدام به انتخاب موضوع پايان نامه و تکميل فرم پروپزال ننمايند.

دانشجويان محترم بايد از پايان ترم دوم به دنبال انتخاب استاد راهنماي خود از بين اساتيد داخل دانشگاه يا اساتيد خارج دانشگاه باشند. با توجه به کمبود ظرفيت اساتيد اگر مايل به کار با يک استاد مشخص هستند ابتدا بايد با استاد مربوطه هماهنگ کرده و سپس در ليست انتظار استاد راهنما قرار بگيرند.

اخبار معاونت پژوهش و فناوري

هيچ متني انتخاب نشده است

لينکهاي مرتبط

هيچ متني انتخاب نشده است

معاونت پژوهش و فناوري، مسئول ارايه رهنمودهاي علمي و تخصصي مناسب براي گسترش و توسعه پژوهش و فناوري مي باشد. پيشنهاد و تهيه آيين نامه هاي گوناگون پژوهشي، برقراري ارتباط علمي با دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور، همکاري در ارايه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي به جامعه از طريق اجراي طرح هاي پژوهشي کاربردي، برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي، انتشار يافته هاي علمي و نظارت بر تمام امور پژوهشي دانشگاه، کتابخانه ها و بانک هاي اطلاعاتي دانشگاهي جزئي از فعاليت هاي معاونت پژوهش و فناوري مي باشد.